Vydání osvědčení o letové způsobilosti pro vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom

OLZ H-1_1
  • 8.12.2023
  • Oldřich Macháček

Dne 1. prosince 2023 byla odborem dohledu nad vojenským letectvím sekce průmyslové spolupráce MO po předložení všech potřebných dokumentů vydána osvědčení o letové způsobilosti pro čtyři úderné vrtulníky AH-1Z Viper a dva vrtulníky bojové podpory UH-1Y Venom. Existence těchto osvědčení je splněním jedné z mnoha podmínek, jež je nutné trvale splňovat, aby bylo možné s bojovými vrtulníky AH-1Z a UH-1Y provádět všechny lety, které jsou v souladu se schválenou průvodní technickou dokumentací těchto vrtulníků, včetně výcvikových letů.