O nás

Odbor dohledu nad vojenským letectvím (ODVL) je orgánem státní správy a normotvorným orgánem Ministerstva obrany pro oblast vojenského letectví. Zařazení ODVL do civilně správní části ministerstva mu zaručuje vysokou míru nezávislosti.

Hlavním úkolem ODVL je udržování vysoké úrovně bezpečnosti v rámci vojenského letectví  v celém spektru leteckých činností a okruhu uživatelů vojenské letecké techniky. 

Toho dosahuje prostřednictvím zavádění obecných leteckých norem takovým způsobem, aby pravidla platná pro vojenské letectví v co  největší míře odpovídala civilním standardům a současně umožnila plnění širokého spektra úkolů vzdušných sil AČR jak v mírových podmínkách, tak i v době krizových situací. Současně dohlíží na dodržování platných norem a na funkčnost systému řízení bezpečnosti ve vojenském letectví.

Jedním z důležitých principů činnosti odboru je rovněž stálé prohlubování spolupráce s jinými leteckými úřady a aktivní zapojení do práce leteckých výborů a pracovních skupin na mezirezortní i mezinárodní úrovni.

ODVL stanovuje požadavky a kontroluje plnění požadavků týkajících se vojenského leteckého personálu, vojenské letecké techniky, prováděných postupů i vojenského letectví jako systémového celku. Tomu odpovídá i jeho organizační struktura, jednotlivé úkoly jsou rozděleny mezi tři oddělení:

Oddělení letové a navigačních služeb

Oddělení letecké techniky 

Oddělení leteckých pozemních zařízení