Oddělení letové a navigačních služeb

Oddělení letové a navigačních služeb se podílí na plnění hlavního cíle Odboru dohledu nad vojenským letectvím činnostmi týkajícími se především  výkonných vojenských letců, vojenského obsluhujícího personálu, vojenských řídících letového provozu a vojenských obsluh dálkově řízených letadel.

Oddělení letové a navigačních služeb zpracovává, posuzuje a schvaluje letové postupy.

Zpracovává zásady pro přezkušování vojenských výkonných letců, vojenského obsluhujícího personálu, vojenského personálu stanovišť letových provozních služeb a vojenských obsluh dálkově řízených  letadel.

Vydává průkazy způsobilosti vojenskému leteckému personálu ve své působnosti, prodlužuje jejich platnost, popřípadě připravuje návrhy na jejich zadržení nebo odnětí.

Posuzuje rozsah odborné přípravy výkonných vojenských letců, vojenského obsluhujícího personálu a vojenských řídících letového provozu ve vojenských školách a výcvikových a školicích zařízeních, kontroluje odbornou úroveň a způsobilost vyučujícího personálu, kontroluje vojenské útvary a vojenská zařízení, která provádějí výuku a výcvik personálu v působnosti oddělení.

Odpovídá za zajišťování přezkušování výkonných vojenských letců, vojenského obsluhujícího personálu, vojenských řídících letového provozu a instruktorů syntetických výcvikových zařízení z anglické letecké radiotelefonní frazeologie a letecké terminologie a vydává osvědčení o jazykové způsobilosti.

Připravuje návrhy pro schválení poskytovatelů letových provozních služeb a kontroluje je. Odborně a metodicky řídí vojenskou leteckou informační službu a připravuje návrhy na schválení veřejných leteckých vystoupení.

Vyhodnocuje události v letovém provozu s vlivem na způsobilost výkonných vojenských letců, vojenského obsluhujícího personálu a personálu stanovišť letových provozních služeb a podílí se na jejich šetření.

Fotogalerie