Oddělení leteckých pozemních zařízení

Oddělení leteckých pozemních zařízení provádí, v souladu s hlavními úkoly odboru dohledu nad vojenským letectvím, především činnosti spojené s typovou a provozní způsobilostí leteckých pozemních zařízení letecké radionavigační služby, letecké meteorologie, leteckého technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení.

Zpracovává návrhy odborných stanovisek k žádostem o povolení zřízení staveb nebo zařízení a provádění činností v ochranných pásmech vojenských leteckých staveb i mimo ně.

Zpracovává zásady pro přezkušování vojenského leteckého pozemního personálu letecké radionavigační služby, letecké meteorologie, leteckého technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení.

Vydává průkazy způsobilosti vojenského leteckého pozemního personálu, zpracovává návrhy na zadržení nebo odnětí průkazů způsobilosti.

Posuzuje rozsah odborné přípravy a výuky vojenského leteckého pozemního personálu, kontroluje výcvikové a školicí organizace a vydává jim osvědčení.

Připravuje návrhy pro vydání osvědčení, případně pověření právnické nebo fyzické osobě k činnostem, jako jsou vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny vojenských leteckých pozemních zařízení.  

Připravuje návrhy pro schválení poskytovatele letecké meteorologické služby.

Provádí kontrolu pověřených a osvědčených právnických nebo fyzických osob a kontroluje poskytovatele letecké meteorologické služby.

Kontroluje dodržování norem a zásad bezpečnosti provozu vojenských leteckých pozemních zařízení.