Pracovní jednání zástupců odboru dohledu nad vojenským letectvím SPSp MO a Úradu vojenského letectva MO SR

Dalešice_2023_1
  • 7.12.2023
  • Oldřich Macháček

Ve dnech 21. – 23. listopadu 2023 proběhlo v prostorách Akciového pivovaru Dalešice a 22. základny vrtulníkového letectva v Sedleci, Vícenicích u Náměště nad Oslavou pracovní jednání zástupců odboru dohledu nad vojenským letectvím SPSp MO, vedených ředitelem plk. Ing. Václavem Čermákem a Úradu vojenského letectva MO SR, pod vedením ředitele Ing. Maroše Klinčáka. Jednání navázalo na dlouholetou tradici každoročních setkání k výměně zkušeností z oblasti vojenského letectví.

Letošní jednání bylo zaměřeno na výměnu zkušeností z certifikace systémů H-1 a bezpilotních systémů do prostředí vojenského letectví v ČR, problematiky provozování bezpilotních systémů v rezortu MO ČR, nedestruktivního testování v systému údržby letadel, certifikace vojenských výcvikových organizací řízení letového provozu, nastavení systému letové způsobilosti v ozbrojených silách SR a vymezení prostorů pro lety letadel NATO.

Součástí jednání byla také návštěva 22. základny vrtulníkového letectva spojená s prezentací a ukázkou vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom a prohlídkou letištního stanoviště letových provozních služeb.